Werkwijze

Algemeen genomen verloopt onze werkwijze als volgt:


Een vrijblijvend gesprek met de tuinarchitecte

We bespreken al uw wensen en noden aangaande uw nieuw tuinproject.

Opmaak persoonlijk dosier

We bekijken de bestaande toestand en maken een analyse aan de hand van opmetingen, foto's, alsook een inventarisatie van de bestaande toestand en omgeving.

Uitwerking plannen

Het uittekenen van een voorontwerp in 2D/3D, definitief ontwerp en beplantingsplan alsook de aanvullende plannen, waardoor U zich een beeld kan vormen van de structurele opbouw van uw tuin.

Kostenraming en uitvoering

Na goedkeuring, kan de uitvoering zowel volledige als gedeeltelijk met hulp van ons gebeuren. Maar evengoed door uzelf of door derden.

Zelf een interessant idee of project?

Laat het ons gerust weten